Annuleringsvoorwaarden

Wat als het Free Man Festival niet door kan gaan?

Ervaring met Corona heeft ons geleerd dat een festival soms vanwege overmacht niet door kan/mag gaan. Mocht het Free Man Festival om welke  reden dan ook niet door kunnen gaan, terwijl jij al wel een ticket hebt gekocht, dan zullen we je een alternatieve optie aanbieden:

1) je behoudt je ticket om daarmee deel te kunnen nemen aan Free Man Festival zodra dit wel door kan gaan;
2) je verzoekt ons om terugboeking van je deelnemersbijdrage minus een gift om de kosten voor de organisatie van Free Man Festival te dekken.
3) je verzoekt ons om terugboeking van je deelnemersbijdrage minus € 40 administratiekosten.
4) je verzoekt ons om terugboeking van je volledige deelnemersbijdrage.

Wat als het Free Man Festival met een beperkt aantal deelnemers door kan gaan?

Mocht het Free Man Festival wel door kunnen gaan, maar met een beperkt aantal deelnemers, dan hanteren we de regel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. In dit geval ontvang je van ons per email een bericht of je wel of niet kunt deelnemen. Mocht je in dit geval niet aan het Free Man Festival deel kunnen nemen, dan bieden we je dezelfde vier mogelijkheden als hierboven genoemd zijn.

Wat als ik toch niet aan het Free Man Festival kan of wil deelnemen?

Het kan ook gebeuren dat het Free Man Festival wel door kan gaan, maar dat jij je na aankoop van een ticket voor het Free Man Festival bedenkt of door bijzondere omstandigheden in het weekend van 6-8 september toch iets anders moet doen of verhinderd bent. We begrijpen dat jij je dan alsnog wilt afmelden voor het Free Man Festival en als het even kan je geld terug wilt. Dat is jouw kant van het verhaal.

Onze kant van het verhaal is

a) dat annulering van je deelname voor ons extra administratief werk met zich meebrengt,
b) dat we vanaf het moment dat jij je ticket bestelt, zowel bij de inkoop van de catering als de programmering van workshops, rekening houden met je komst en
c) dat we het jammer zouden vinden om enerzijds mannen te moeten teleurstellen en anderzijds op het laatste moment toch nog lege plaatsen op het Free Man Festival te hebben.

Daarom bieden we je in dit geval de volgende twee mogelijkheden.

1) Je vraagt UITERLIJK 30 juni 2024 per e-mail naar johan@freemanfestival.nl om terugboeking van het bedrag dat je betaald hebt. In dit geval storten wij het betaalde bedrag MINUS € 40 administratiekosten terug op je rekening.
2) Je verkoopt je ticket door aan een andere man en geeft UITERLIJK 21 augustus 2024 aan johan@freemanfestival.nl door aan welke man je je ticket hebt doorverkocht en wat zijn e-mail adres is, zodat we je plaatsvervanger twee weken voor het Free Man Festival per e-mail kunnen informeren over de laatste praktische details. Potentiële andere deelnemers kun je wellicht bereiken via onze pagina’s op Facebook.

66 dagen vooraf aan het festival is er geen restitutie van je deelnemersbijdrage meer mogelijk en kun je alleen gebruik maken van mogelijkheid 2!

14 dagen vooraf aan het festival is het niet meer mogelijk om je deelname aan het Free Man Festival te annuleren! Fijn als je je wel afmeld via johan@freemanfestival.nl, omdat we dan het aantal beschikbare budget tickets verhogen.

Als het Free Man Festival gedurende het festival door weersomstandigheden of op last van derden gestaakt dient te worden, dan verleent de Free Man Festival organisatie geen restitutie van inschrijfgelden.

Back to top