Aanmeld formulier
Omschrijf IN MAXIMAAL 100 WOORDEN het thema, het doel en de inhoud van je workshop, de methode of werkvormen die je gebruikt en of deelnemers iets mee moeten nemen naar je workshop. Bijvoorbeeld een handdoek, matje o.i.d.
Deel over de relatie naar de inhoud van je aanbod en/of vertel iets over je inspiratie/motivatie om als co-creator een bijdrage aan het Free Man Festival te leveren.
Back to top